2. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

04.01.2022

 Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu gündemi ve ilgili belgeleri aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.


TÜRKİYE RAFTİNG FEDERASYONU ÇAĞRI VE GÜNDEM
Onay Tarihi:03.01.2022

FEDERASYON BAŞKANLARI ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE BAŞVURULARIN ALINMASI
Onay Tarihi:04.01.2022

DELEGE BILGI FORMU - RAFTING FEDERASYONU
Onay Tarihi:04.01.2022

EK-001-BAŞKAN ADAYLARI BİLGİ FORMU
Onay Tarihi:04.01.2022

EK-002-T.C. KİMLİK BEYANI
Onay Tarihi:04.01.2022

EK-003-İDARİ TAHKİKAT TAAHHÜTNAMESİ
Onay Tarihi:04.01.2022

EK-004-ADLİ SİCİL BEYANI
Onay Tarihi:04.01.2022

EK-005-SPORTİF HAK MAHRUMİYETİ BEYANI
Onay Tarihi:04.01.2022

EK-006-SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU BEYANI
Onay Tarihi:04.01.2022