TÜRKİYE RAFTİNG ŞAMPİYONASI 1.AYAK

11.03.2020

  ERKEK: U19  - AÇIK YAŞ (Open) – BAYAN: U19 – AÇIK YAŞ (Open)

          MİX(OPEN-AÇIK YAŞ) R4 RAFTİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI I. AYAK REGLAMANI

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YER                 : SAKARYA/KOCAALİ-MADEN DERESİ      

           

TARİH            : 26-29 Mart 2020

 

BÖLÜM -1-   MÜSABAKAYA KATILIM ŞARTLARI

      

            A-) Yönetim kurulu tarafından alınan yetki çerçevesin de bakanlığımızca atanan as başkana yarış organizasyonu alanında görev alamaması halinde yarış boyunca federasyon başkanı tarafından görevli  as başkan atabilecektir. Atanacak olan As Başkan kendi asıl görevi yaparken organizasyon boyunca As başkalıkta görevini yürütecektir.     

            B-) Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2020 sezonu vizesinin yapılmış olması gerekmektedir. Lisansı olmayan kişi kesinlikle yarışmaya katılamaz. Kurullarımızda görevli olup yarış Organizasyonda görev almayan sporcular yarışmalara katılabilirler. Kulüp sporcusu olmayıp İl Spor Müdürlüğünde Lisanslı olan sporcular yarış organizasyon kurulu tarafından karar alınması halinde tasnif dışı  yarışabilirler.

            C-) Müsabakaya katılacak olan tescili kulüpler ve Ferdi Lisansa sahip sporcular, bağlı bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı Resmi Kafile listelerini en geç 26.03.2020 saat 20:30’da Sakarya-Kocaali’de yapılacak olan Kaptanlar-Teknik toplantısında MHK Masasına ibraz etmek zorundadırlar. Onaylı listesi olmayan takımlar kesinlikle müsabakaya alınmayacaktır. Lisanslar Kaptanlar- Teknik toplantıda Müsabaka Direktörüne teslim edilecek ve MHK tarafından kontrol edildikten sonra takımlara geri verilecektir. Ferdi Lisans ile kulüp adına yarışılamaz. Ferdi Lisansı olan sporcular ancak kendileri gibi Ferdi Lisansa sahip sporcularla bir takım oluşturup, İl Müdürlüğünden resmi onay aldıktan sonra yarışmaya katılabilirler. Bir sporcu ancak bir takım adına yarışmalara katılabilir.

 

BÖLÜM -2        KAPTANLAR TOPLANTISI-HAKEM TOPLANTISI-LİSANS KONTROLÜ

           

            A-) Ekteki tabloda gösterilmiştir. Sayfa (3) Takım Kaptanı/Antrenör ve hakem toplantısı Tüm Görevli ve Hakemlerin katılımıyla yapılacak olup, toplantıya gelmeyen takım, görevli ve hakem yarışmada görevlendirilmeyecektir.

            B-) Açılış töreni 27.03.2020 CUMA günü saat 17:00 da, kapanış ve madalya töreni ise 29.03.2020 Pazar günü saat 16:00 da tüm idareci, antrenör ve sporcuların katılımı ile müsabakaların bitimini müteakip yapılacaktır. Takımlar törene birer Rafting küreği, sporcular temsil ettikleri Takım T-Shirt veya Eşofmanı, Hakem ve Görevliler ise kendilerine verilecek Hakem T-Shirt ile katılmak zorundadırlar.

            C-) Takımlar WRF standartlarına uygun Rafting malzemeleri ile yarışmak zorundadırlar. Her botta mutlaka bir sporcuda Throwing Rope (Kurtarma ipi),Düdük, Flipline (Çevirici-Yardımcı İp) ve Nehir Bıçağı bulundurulacaktır. Yarışamaya katılacak her botun, kendi kenar kurtarma ipi olması zorunludur. Müsabaka Jürisi tarafından yapılacak olan değerlendirmeye göre takımlar müsabakaya alınacaklardır. Uygun malzemesi olmayan sporcu veya takım kesinlikle yarışmaya alınmayacaktır.

            D-) Yarışmalar, R4 sınıfında,  (14+) U-19 Bay, Açık Yaş Bay, U19, Açık Yaş Bayan ve Mix Open (Açık yaş) olmak üzere 6 kategoride yapılacaktır. 14 Yaşından küçük sporcular kesinlikle yarışamazlar. Ancak yarış organizasyon kurulu tarafından yaş kategorilerini birleştirerek ya da yarış kategorilerini dinleyerek de yarış yaptırmak kararı alabileceklerdir.  

            E-)  Yarışmalar Rx, Slalom ve Nehir inişi yarışmalarından oluşacak olup, 3 disiplin sonucunda alınan puanlar Genel Klasmanı belirleyecektir. Ancak yarış organizasyon kurulu tarafından her hangi disiplin yarışmalarının yapılamaması halinde yapılan disiplin yarışlarına göre puanlama yapılır.

            F-)  Takım numaraları Kura ile belirlenecek olup, numara yazılı yelekler takımlara verilecek ve yarışma süresince bu yelekler kullanılacaktır.

            G-) Yarışmalar Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Müsabaka talimatı ve federasyonumuzun ve yarış organizasyon kurulu tarafından alınan kurallarına göre yapılacaktır.

           

 

                                                                    -1-

 

 

 

 


BÖLÜM -3    ÖDÜLLER

                       

            A-) Yarışmadaki 3 disiplin (Rx,Slalom, Nehir İnişi) sonucunda OPEN(Açık Yaş) , U-19 Bay, ve OPEN (Açık Yaş) Bayan ve Mix Open (Açık yaş)  kategorilerinde Genel Klasmanda en yüksek puanı alan ilk 3 takıma madalya ve kupa verilecektir.

 

BÖLÜM -4-    İTİRAZLAR

            A-)Takımlar itirazlarını Rx, Slalom ve Nehir İnişi yarışmalarında resmi olmayan sonuçların açıklanmasından itibaren 15 dakika içerisinde Şef Bitiş Hakemine veya yarışma Jürisine, Slalom yarışması için ise, resmi olmayan sonuçların açıklanmasından sonra 15 dakika içerisinde Yarışma Jürisine, 250 TL itiraz bedeli ile birlikte yazılı olarak yapacaktırlar. İtiraz bedeli Federasyon mutemedine tutanakla nakit ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret ilgiliye iade edilecektir. İtirazın geçersiz olması durumunda hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır. İtirazda bulunan takım itirazını ispat etmekle yükümlüdür, varsa video ve fotoğraf görüntüleri (anlaşabilir) geçerli olacaktır. İtirazlar Sadece Müsabaka Jürisi ve Takım Kaptanı veya Antrenörünün bulunacağı bir ortamda değerlendirilecek olup, sonucu bir tutanak ile beraber duyurulacaktır.

 

BÖLÜM -5-  MALİ KONULAR

 

            A-) Federasyon hakemlere, müsabaka görevlilerine  ve Türkiye şampiyonasında genel klasmanda ilk üçe giren takımlara (5 Sporcu,1 Antrenör,1 İdareci) harcırah ödemesi yapacaktır. Ödemeler banka hesabına yatırılacağından Banka İban no ile T.C. kimlik numaralarını kafile listesine belirtilecektir.

Müsabakaya katılacak olan kulüpler kendi Gençlik ve Spor il müdürlülükleri tarafından ödenek alabilirler.              

 

BÖLÜM -6-   GÜVENLİK

            A-) Sporcuların yüzme bilmeleri zorunlu olup; sporcular WRF standartlarına uygun rafting malzemeleri ile yarışmak zorundadırlar. Yüzme bilmeyen sporcuları yarıştıran kulüpler olası kazalarda Rafting Federasyonu sorumlu olmayacaktır.

            B-) Takım kaptanları ve Antrenörler parkuru inceleyerek mevcut su şartlarında sporcularının beceri ve yeteneğinden emin olmadıkları durumda bunu Güvenlik Direktörüne bildirecekler ve yarışmaya katılmayacaklardır. Güvenlik Direktörü, bir sporcu veya takımı yetersiz gördüğü hallerde güvenlik açısından yarışmalara katılmasına izin vermeme yetkisine sahiptir.

            C-) Emniyet tedbirlerine uymadığı tespit edilen takım veya sporcular yarışmaya alınmayacaktır. Herhangi bir şekilde yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde, meydana gelecek olan kaza, hasar ve benzeri olaylardan Rafting Federasyon sorumlu olmayacaktır.

            D-) Komisyonlar tarafından tutulan raporlar rafting federasyon başkanlığına verecek başkanlık uygun görmesi halinde ilgili makamlara iletecektir.Rapor tutmayan komisyon üyeleri görevini yapmamış sayılacağında Doğacak olan sorumluluklardan hükümlü olacaktır

            E-) Müsabakalar sırasında Rafting Sporunun amaç, hedef ve centilmenlik ruhuna uymayacak şekilde Federasyona, Müsabaka direktörüne, Organizasyona, Yarışma Görevlilerine, Hakemlere ve Sporculara sözlü veya fiili davranışta bulunan idareci, antrenör ve sporcu hakkında derhal tutanak tutulacak olup, Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Talimatına göre resmi prosedür işleme konulacaktır.

 

 

BÖLÜM -7-   YEMEK VE KONAKLAMA

 

A-) Müsabakalar süresince her türlü Emniyet, Sağlık ve Güvenlik tedbirleri Sakarya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından alınacaktır.  

B-) İl dışından gelen takımların konaklamaları KYK yurtlarında uygun fiyata kendi imkânlarınca sağlanacaktır.

Yemek  Kocaali Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

 

                                                                                   -2-

 

 

 

 

 

 

 


BÖLÜM -8-    GÖREVLİLER TALİMATI

 

            A-) Reglaman da görevlendirme ve iç görevlendirme bölümleri bulunmaktadır. Görevlendirme bölümü bakanlık onaylı görev ile iç görevlendirme müsabaka esnasında Federasyon Başkanı ile Müsabaka Direktörünün vermiş olduğu görev dağılımı ile şeklini belirler.

            B-) Şampiyona da görev alan sporcu, hakem ve bütün kurullar şampiyona başlama tarihinden bitiş tarihine kadar olan zaman diliminde görevli sayılacak olur yirmi dört saat esasına göre görev disiplinin de olmaları zorunludur

            C-) Reglaman da belirlenen iç görevlendirme bölümlerinde şampiyona esmasında görev alanlar ve sorumluluklar belirtilmiştir. Bu görev alanları ve sorumlulukları müsabaka direktörünün sorumluluğundadır.

            D-) Müsabakalar da görevli olan personel ve sporcular yirmi dört saat görev bilincin de olma zorunluluğu vardır. Buna göre şampiyona esnasında ve sonrasında organizasyonu katılan bütün ekiplerin bu kurallara uyma zorunluluğu vardır.Bu kurallarda kafile yarış organizasyonu direktörünün belirlediği alan dışında olmaları yasaktır.Kafilelerin alkolü  İçecek tüketimi yarış alanların da tütün mamulleri kullanma ,kontrolsüz alan dağılımı ilgili şehrin rahatsız edici davranışlar yarış alanlarını terk etme konaklama alanlarında maddi hasar verme yönetim ekibine sinkaflı sözlerle itiraz etme karşı koyma kılık kıyafet düzenini  gibi bozma eylemlerinde konuyla ilgili birimler tarafından rapor düzenlenip Bakanlığımızın disiplin kuruluna sevk edilecektir.

BÖLÜM -9-    İÇ KOMİSYONLAR  TALİMATI  -  DİSİPLİN KOMİSYONU

            A-) Yukarıda belirilen (D) Maddesine aykırı davranışları komisyon kararıyla raporunu yazmak  komisyon tarafından ıslak imzalı şekilde yarış organizasyon direktörüne teslim etmek

BÖLÜM -10-    İÇ KOMİSYONLAR  TALİMATI - YARIŞ İTİRAZ KOMİSYONU

            A-) Yarışmalar esnasında yapılan yarış itirazlarını hakem yönetmenliğine göre değerlendirirdir ve karara bağlar kararı organizasyon direktörlüğüne taslım eder.

 

 

BÖLÜM -11-     İÇ KOMİSYONLAR  TALİMATI - SAHA ORGANİZASYON KOMİSYONU

 

            A-) Saha organizasyon komisyonu yarış direktörlüğüne bağlı şekilde çalışır yarışmaların sevk ve idaresinde birinci derecede görev alır.

 

 

BÖLÜM -12-    İÇ KOMİSYONLAR  TALİMATI  - GÜVENLİK VE SAĞLIK KOMİSYONU  

 

            A-)Yarışlar esnasında bütün nehir ve nehir dışı sağlık ve güvenlikten sorumludur yaş bölgedeki diğer güvenlik ve afet sağlık kurullarıyla paralel çalışma ortamı sağlar. Çalışmalarında organizasyon yarış direktörüne bağlı çalışır ve yarış sonunda raporlamalarını yapmak zorundadır.

 

           

Not: Komisyon raporları düzenleme  tutanak belgesi sayfa ( 8-9-10-11 ) Reklamının içinde belirtilmişti.  rapor komisyon tarafından hazırlanır,  ıslak imzalanıp yarış  direktörüne vermek zorundadır.

 

 

 

                                                                   -3-

 

 

  BAY: U19  - AÇIK YAŞ (Open) – BAYAN: U19 – AÇIK YAŞ (Open)

          MIX(OPEN-AÇIK YAŞ) R4 RAFTİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI I. AYAK REGLAMANI

YER   : SAKARYA/KOCAALİ-MADEN DERESİ

                 

TARİH :26-29  MART 2020

 

BÖLÜM -16-  ORGANİZASYON  PROGRAMI        

ORGANİZASYON  PROGRAMI

 

26- MART PERŞEMBE

Saat 08:00-18:00

Karasu’ya Geliş- Konaklama

KOCAALİ

Saat 14:00-16:00

Resmi Antrenman

Yarış Alanı

Saat 19:00-19:45

Akşam Yemeği

KOCAALİ

Saat 20:00

Hakemler Toplantısı

KOCAALİ

Saat 20:30

Kaptanlar –Teknik Toplantı

KOCAALİ

 

27 MART CUMA

Saat 07:00-08:00

Sabah Kahvaltısı  

KOCAALİ

Saat 10:00-12:00

Müsabaka Nehir İnişi  Karasu

Yarış Alanı

Saat 12:30-13:30

Öğle yemeği ( KUMANYA)

Yarış Alanı

Saat 17:00-18:00

Açılış Seremonisi

KOCAALİ

Saat 19:00-20:00

Akşam Yemeği

KOCAALİ

28 MART CUMARTESİ

Saat 07:00-08:00

Sabah Kahvaltısı  

KOCAALİ

Saat 10:00-12:00

Müsabaka Rx  Eşleşme

Yarış Alanı

Saat 12:30-13:30

Öğle yemeği ( KUMANYA)

Yarış Alanı

Saat 14:30-18:00

Müsabaka Rx Finaller

Yarış Alanı

Saat 19:00-20:00

Akşam Yemeği

29 MART PAZAR

Saat 07:00-08:00

Sabah Kahvaltısı  

KOCAALİ

Saat 10:00-11:30

Müsabaka Slalom

Yarış Alanı

Saat 12:00-13:30

Müsabaka Slalom

Yarış Alanı

Saat 14:00

Öğle yemeği ( KUMANYA)

Yarış Alanı

Saat 16:00

Kapanış Seremonisi

KOCAALİ

Not : Reglaman tarihi öncesi hiç bir takım ve görevli ilgili alana gitmeleri yasaktır. Program değişikliği Federasyon başkanı ve Müsabaka Direktörü yetkisindedir.

                                                                       -4-